ตัวถัง

กันชนหน้า
กันชนหลัง
คันชักปัดน้ำฝน
คิ้วใต้ไฟหน้า
โคลงกันชน
จอเรือนไมล์
โช๊คฝากระโปรงหน้า
โช๊คฝาท้าย (คู่ละ)
บังโคลนหน้า
ประตูหน้า
แผงตั้งไฟหน้า
แผงแอร์
ฝากระโปรงหน้า
ฝาท้ายกระบะ
ไฟหน้า
มอเตอร์ ปัดน้ำฝน
มอเตอร์ ยกกระจกไฟฟ้า
มอเตอร์พัดลม
สไปรอน (ลานคอพวงมาลัย)
สวิทย์กระจกประตูไฟฟ้า
หม้อน้ำ