เกียร์

PTO (เกียร์ฝาก, ปะข้างเกียร์)
กดครัช (หวีครัช, ตีนผี)
กดครัช+แผ่นครัช (ไม่แยกขาย)
กล่องควบคุมเกียร์
ก้ามปู สไลด์เกียร์
เกียร์ทั้งลูก (กระปุก)
เกียร์ทั้งลูก (ออโต้)
เกียร์สโลว์ 4WD (เฉพาะลูกสโลว์)
คันเกียร์
คันเกียร์ + เบ้าคันเกียร์
คันเกียร์ + สายครบชุด
คันเกียร์ 4WD
จานเบรคมือตูดเกียร์
โซ่สโลว์เกียร์ 4WD
ตีต้า (ปากแตร)
เบ้าคันเกียร์
เบ้าคันเกียร์ 4WD
ปลอกเกียร์ร่วม(ปลอกเลื่อน)
ปลายเกียร์ 4
แผ่นครัช (จานครัช)
เพจกลางเกียร์
เฟืองเกียร์
เฟืองทองเหลือง
เฟืองเม็ดมะยมเกียร์
เฟืองไมล์ (ไฟฟ้า)
เฟืองไมล์ (ราวบนเกียร์)
เฟืองไมล์ (สาย)
ไฟวิน (ฟลายวีล , มูเล่หลัง)
ราวบนเกียร์
ราวล่าง+ปลายเกียร์4
ราวล่างเกียร์
ลูกปืนเกียร์
สวมท้ายเกียร์
หัวหมูเกียร์
หัวหมูเกียร์ + ไฟวีล
หางเกียร์