เครื่องยนต์

กรองแย็ก (กรองโซล่า, กรองดักน้ำ)
กระเดื่องวาว
กล่อง ECU (กล่องควบคุมเครื่อง)
กล่องควบคุมเทอร์โบ
กล่องควบคุมหัวฉีด
ก้านสูบ
แกนร้อยกระเดื่องวาว
ขลุ่ยวาว (แกนร้อยกระเดื่องวาว)
ข้อเหวี่ยง
ครีบหลังเทอร์โบ
คอน้ำ
คอมแอร์
คอยล์จุดระเบิด
คอยล์น้ำ
คอยล์ในจานจ่าย
คาบู
จานจ่าย
โช๊คดันสายพาน (ราวลิ้น)
โช๊คดันสายพาน (แอร์)
เซนเซอร์หน้าเครื่อง
เซนเซอร์หัวหมูเกียร์
โซ่เพลาราวลิ้น
ไดชาร์ท
ไดสตาร์ท
ถ้วยเหรียญวาว
เทอร์โบ
ใบพัดหน้าเทอร์โบ
ประกับเพลาราวลิ้น
ปั๊ม ABS
ปั๊มติ๊ก
ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำมันเครื่อง
ปั๊มฟรี(ฟรีแฟน)
ปากลิ้นเร่ง
ฝาโข่งหน้าเทอร์โบ
ฝาครอบวาว
ฝาสูบ
ฝาหน้าเครื่องพลาสติก
ฝาหน้าเครื่องอลูมิเนียม
เพลาราวลิ้น (ลูกเบี้ยว)
เฟืองข้อเหวี่ยง
เฟืองเดินเบา (ตรงปากลิ้นเร่ง)
เฟืองเพลาราวลิ้น
เฟืองหน้าเครื่อง (เฟืองลอย)
มอเตอร์คุมเทอร์โบ
มอเตอร์ดึงดับ
มอเตอร์ดูดอากาศ
มอเตอร์เดินเบา (ตรงปากลิ้นเร่ง)
มู่เล่หน้า (มู่เล่ข้อเหวี่ยง)
ลูกลอก (ดัน) สายพาน
ลูกลอก (ตั้ง) สายพาน
ลูกสูบ
วาวแปรผัน (สวิทย์ VVTi, Vtec, Cvtc, Mivec)
แว็กกั๊มแอร์ปรับได้
สายคอยล์กิ๊ปล๊อค
สายหัวเทียน
ไส้กลางเทอร์โบ
ไส้ออยคูลเลอร์ (ออยข้างเครื่อง)
หม้อกรองอากาศ
อ๊อกซิเจนเซนเซอร์
ออยคูลเลอร์ (ออยข้างเครื่อง)
อ่างน้ำมันเครื่อง (แคร้ง)
อินเตอร์
แอร์โฟร์