ช่วงล่าง

กระป๋องน้ำมัน POWER
กระปุกพวงมาลัย
กะทะล้อ
ก้ามปูยิงลมเฟืองลูกหน้า 4WD
แกนแขนยิงลม เฟืองลูกหน้า 4WD
ขาไก่กระปุกพวงมาลัย
ขาอ๊อกยึดหน้าแปนเฟืองท้าย
แขนแร็ก (ไม้ตีกลอง)
คอชั่นบาร์
คอม้า
คันชัก-คันส่ง (ครบชุด)
คานยึดปีกนก
คานยึดหัวคัทซี
คานหลัง
จับดิส
จานดิสเบรค
จานดิสเบรค + ดุมล้อหน้า
จานเดือยเฟืองท้าย
จานเดือยเฟืองลูกหน้า 4WD
ชุดดุมดิสเบรค+คอม้า+จับดิส(ทั้งตุ้ม) หน้า
ชุดดุมดิสเบรค+คอม้า+จับดิส(ทั้งตุ้ม) หลัง
ชุดติดตั้งพวงมาลัย POWER
โช๊คอัพหน้า
โช๊คอัพหลัง
เซฟตี้เบรค
ดอกจอก+กากบาท
ดุมล้อหน้า
ดุมล้อหน้า + ลูกปืน
ปั๊ม POWER
ปีกนกบน
ปีกนกล่าง
เพลากลาง
เพลากำลังท่อนหน้า 4WD
เพลาขับหน้า
เพลาข้างหลัง
ฟรีล๊อค 4WD
เฟืองท้าย
มอเตอร์คุมแร็คพวงมาลัย
มือลิง (เขาควาย)
มู่เล่หน้า
แม่ปั๊มเบรค
ยอยพวงมาลัย
แร็คพวงมาลัย
ลูกปืน
สาย ABS หน้า
สาย ABS หลัง
สายพวงมาลัย POWER
เสื้อดอกจอกเฟืองลูกหน้า
หน้าแปลนเฟืองท้าย
หม้อลมเบรค
หม้อลมเบรค จิฟฟี่
หม้อลมเบรค จิฟฟี่ (ทั้งชุดพร้อมถังลม)
หม้อลมเบรคเสริม (หม้อลมอิสระ)
เหล็กหนวดกุ้ง
แหนบ
อาร์มหลังตัวใหญ่