• E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)
  • E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)
  • E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)
  • E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)
  • E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)
  • E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)

E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)

10,890 ฿

หมวดหมู่:
TOYOTA (โตโยต้า)

รายละเอียด

E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด) E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด) E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด) E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด) E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด) E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L) , LN106 (ไมตี้ X 4WD) , MTX (ไมตี้ X 92/94/96) , SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์) , TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี) เครื่อง 5L (ครบชุด)
E000008 ฝาสูบ TOYOTA (โตโยต้า) / HIACE (ไฮเอซ LH112/125/130/184) (รถตู้หัวจรวด 3L)
, TOYOTA (โตโยต้า) / LN106 (ไมตี้ X 4WD)
, TOYOTA (โตโยต้า) / MTX (ไมตี้ X 92/94/96)
, TOYOTA (โตโยต้า) / SPORTRIDER (สปอร์ตไรเดอร์)
, TOYOTA (โตโยต้า) / TIGER/TIGER D4D (ไทเกอร์ / ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี)
เครื่อง 5L (ครบชุด) ไต้หวัน

*รับประกันสินค้ามีปัญหา อาการคือ “ฝาโก่ง, แตก, ร้าว เท่านั้น” นอกเหนือจากนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี และทางโรงงาน ไม่สามารถรับประกันให้ได้*