• E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)
  • E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)
  • E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)
  • E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)
  • E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)
  • E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)

E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)

3,800 ฿

รายละเอียด

E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ) E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ) E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ) E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ) E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ) E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14) , FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก) , INNOVA (อินโนวา 04/09/12) , VENTURY (เวนจูรี่) , VIGO (วีโก้ 04/08/11) เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ)

 

 

E000816 ปั๊มดูดอากาศ (มอเตอร์ดูดอากาศ หน้ารถ) TOYOTA (โตโยต้า) / COMMUTER (คอมมิวเตอร์ 05/09/12/14)
, TOYOTA (โตโยต้า) / FORTUNER (ฟอร์จูนเนอร์ 05/08/12) (รุ่นแรก)
, TOYOTA (โตโยต้า) / INNOVA (อินโนวา 04/09/12)
, TOYOTA (โตโยต้า) / VENTURY (เวนจูรี่)
, TOYOTA (โตโยต้า) / VIGO (วีโก้ 04/08/11)
เครื่อง 1TR, 2TR เบนซิน (อยู่หน้ารถ) ไต้หวัน