• E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า)
  • E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า)
  • E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า)
  • E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า)
  • E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า)

E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า)

9,490 ฿

หมวดหมู่:
NISSAN (นิสสัน)

รายละเอียด

E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า) E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า) E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า) E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า) E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก) , URVAN (เออแวน E26 12) เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า)
E000931 ฝาสูบ NISSAN (นิสสัน) / NAVARA (นาวาร่า 07/10/12) (รุ่นแรก)
, NISSAN (นิสสัน) / URVAN (เออแวน E26 12)
เครื่อง YD25 (ฝาเปล่า) ไต้หวัน

*รับประกันสินค้ามีปัญหา อาการคือ “ฝาโก่ง, แตก, ร้าว เท่านั้น” นอกเหนือจากนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี และทางโรงงาน ไม่สามารถรับประกันให้ได้*