• E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว)
  • E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว)
  • E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว)
  • E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว)
  • E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว)

E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว)

8,500 ฿

รายละเอียด

E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว) E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว) E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว) E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว) E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ , TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว)
E001659 ฝาสูบ HINO (ฮีโน่) / * HINO รุ่นอื่นๆ
, TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า)
เครื่อง WO4D, 1W (ฝาติดวาล์ว) เก่าแท้

 

*รับประกันสินค้ามีปัญหา อาการคือ “ฝาโก่ง, แตก, ร้าว เท่านั้น” นอกเหนือจากนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี และทางโรงงาน ไม่สามารถรับประกันให้ได้*