• E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270)
  • E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270)
  • E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270)
  • E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270)

E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270)

16,990 ฿

รายละเอียด

E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270) E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270) E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270)  E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270)
E002785 เทอร์โบ (ทั้งลูก) ISUZU (อีซูซุ) / * ISUZU รุ่นอื่นๆ เครื่อง 6SD1 (รถ DEGA 240 / DEGA 270) ไต้หวัน
*รับประกันสินค้ามีปัญหา อาการคือ “รั่ว, น้ำมันซึม, หอน, ดัง” เท่านั้น แต่หากสินค้า “แกนขาด, ใบพัดมีรอย, บูชขาด หรือใช้กาวในการประกอบ จะเป็นปัญหาที่มาจากการติดตั้งและทางโรงงานไม่สามารถรับประกันให้ได้”*