• E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน) TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน)
  • E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน) TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน)
  • E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน) TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน)
  • E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน) TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน)
  • E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน) TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน)

E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน) TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 – 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน)

1,900 ฿

รายละเอียด

E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน)	TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน) E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน)	TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน) E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน)	TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน) E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน)	TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน) E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน)	TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 2013 - 2022) (ATIV, รุ่น 2) (XP150) เครื่อง 1.2 (3NR) (ตัวบน)
E004333 เซนเซอร์ไอเสีย (อ๊อกซิเจน) TOYOTA (โตโยต้า) / YARIS (ยาริส 13/17) (ATIV, รุ่น 2) ตัวบน ไต้หวัน