• E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B
  • E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B
  • E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B
  • E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B
  • E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B
  • E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B

E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B

6,990 ฿

รายละเอียด

E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B
E004524 เทอร์โบ (ทั้งลูก) TOYOTA (โตโยต้า) / DYNA (ไดน่า) เครื่อง 15B ไต้หวัน
*รับประกันสินค้ามีปัญหา อาการคือ “รั่ว, น้ำมันซึม, หอน, ดัง” เท่านั้น แต่หากสินค้า “แกนขาด, ใบพัดมีรอย, บูชขาด หรือใช้กาวในการประกอบ จะเป็นปัญหาที่มาจากการติดตั้งและทางโรงงานไม่สามารถรับประกันให้ได้”*